HAKKIMDA ATÖLYE & EĞİTİMLER MEDİTASYONLAR MEDİTASYON HAKKINDA S.S.S ÖZ ŞEFKAT KİTAPLIK NOT DEFTERİM BASINDAN PEMBE FİLİ DÜŞÜNME İLETİŞİM

Aaron T. Beck, Bilişsel Terapi Ve Duygusal Bozukluklar, Litera Yayınları. 

Abraham Maslow, İnsan Olmanın Psikolojisi, Kuraldışı Yayınları. 

Alfred Adler, İnsanı Tanıma Sanatı, Say Yayınları. 

Alfred Adler, Yaşama Sanatı, Say Yayınları.

Alfred Charles Kinsey, Kinsey Raporu: Kadınlarda Cinsel Yaşam, Beydağ Yayınevi. 

Carl Gustav Jung, İnsan ve Sembolleri, Kabalcı Yayınevi. 

Carl Gustav Jung, Kişiliğin Gelişimi, Pinhan Yayıncılık.

Carl Rogers, Kişi Olmaya Dair, Okuyan Us Yayınevi. 

Ceylan Daş, Gestalt Terapi, HYB Yayıncılık.

Ceylan Daş, Gestalt Terapi: Bütünleşmek ve Büyümek, Altınordu.

Engin Geçtan, Psikanaliz ve Sonrası, Metis Yayıncılık.

Engin Geçtan, Varoluş ve Psikiyatri, Metis Yayıncılık.

Erich Fromm, Özgürlükten Kaçış, Say Yayınları. 

Hakan Türkçapar, Bilişsel Terapi, HYB Yayıncılık.

Hakan Türkçapar, Klinik Uygulamada Bilişsel Davranışçı Terapi - Depresyon, Epsilon Yayınevi. 

Harriet Lerner, Öfke Dansı, Varlık Yayınları. 

Irvin Yalom, Bağışlanan Terapi, Pegasus.

Irvin Yalom, Kısa Süreli Grup Terapileri, Pegasus.

Irvin Yalom, Varoluşçu Psikoterapi, Pegasus. 

John Bowlby, Bağlanma, Pinhan Yayıncılık. 

Judith S. Beck, Bilişsel Davranışçı Terapi: Temelleri ve Ötesi, Nobel Akademik Yayıncılık. 

Kültegin Ögel, Farkındalık (Ayrımsama) ve Kabullenme Temelli Terapiler, HYB Yayıncılık.

Martin E. P. Seligman, Öğrenilmiş İyimserlik, HYB Yayıncılık.

Raymond A. DiGiuseppe, PhD, Kristene A. Doyle, PhD, Windy Dryden, PhD, and Wouter Backx, Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi Uygulamacısının Bir Kılavuzu, Nobel Akademik Yayıncılık.

Robert L. Leahy, Bilişsel Terapi ve Uygulamaları, Litera Yayınları.

Russ Harris, ACT'i Kolay Öğrenmek, Litera.

Sigmund Freud, Günlük Yaşamın Psikopatolojisi, Tutku Yayınevi. 

Susan M. Johnson, Duygu Odaklı Çift Terapisi Uygulamaları, CK Yayınevi. 

Viktor E. Frankl, Anlam İstenci : Logoterapinin Temelleri ve Logoterapi Uygulamaları, Öteki Yayınevi. 

Viktor E. Frankl, Hayatın Anlamı ve Psikoterapi, Say Yayınları. 

Viktor E. Frankl, İnsanın Anlam Arayışı, Okuyan Us Yayınları.

Yankı Yazgan, Yaşantıların Psikolojisi ve Biyolojisi, Remzi Kitabevi.

Zümra Atalay, Mindfulness: Şimdi ve Burada, Psikonet.

Zümra Özyeşil, Öz-Anlayış ve Bilinçli Farkındalık, Maya Akademi.